Doelstelling

De Stichting "Henry Ostiana Foundation" is een non-profit organisatie die zich inzet voor bewustwording van dementie op Sint Maarten en fondsen werft, met name in Nederland, voor het verbeteren en uitbreiding van voorzieningen voor mensen met dementie en hun families. Daartoe werken we samen met Alzheimer Nederland, Alzheimer Sint Maarten en andere partners.

De stichting kent alleen vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.